№ 26

Architects:
Ivan Stolyarov
Evgeny Bazhenov
Designers:
Dmitry Kalmykov
Anastasiya Makurina
2015